Bezkonkurenčne rýchla údržba CNC

Najnovšia rada vysávačov Oilvac od Dupuy dokáže premeniť ťažkú a odpornú prácu údržbára CNC na vysoko efektívnu činnosť. Vysoká produktivita čistenia skráti prestoje pri údržbe na minimum. Tento spôsob čistenia je šetrný k častiam CNC a predlžuje ich životnosť. Taktiež sa zamedzí pracovným úrazom vznikajúcim pri čistení strojov stlačeným vzduchom. Čistenie vysávaním je najšetrnejšie a najprecíznejšie čistenie mechanických častí strojov, nakoľko nedochádza k zatláčaniu hoblín a prachu do mechanických ako aj ďalších častí stroja.

Výhodou zjednodušenia tejto práce je skutočnosť že sa jej pracovníci nevyhýbajú a neodkladajú ju ako sa len dá a prevádzajú ju v perfektnej kvalite a presne plánovaných intervaloch údržby.    

Oilvac

Oilvac2