SILOVAC 600

Tento centrálny vysávač bol vyvinutý pre centrálny vysávací systém s dúchadlom s bočnými kanálmi pre ťažký priemysel, kde sa vyžaduje vysoká úroveň filtrácie a výkonu.
Silovac